Dom jest dla człowieka jakby częścią jego istoty, toteż najbardziej brak tej części odczuwają tacy jak ja, co nie mieli prawie rodzinnego domu

                                                                                                                  /Stefan Żeromski/

 8 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Sierot. Ma on na celu zwrócenie uwagi na problem dzieci, wychowujących się bez rodziców, a często bez domu.

Dając wyraz naszej pamięci, wystawiliśmy "tablicę łączności", na której wszyscy odczuwający łączność z Osobami Osieroconymi mogli się podpisać i "przesłać" dobre myśli w formie symbolicznej pozytywnej emotki.

Za udział w akcji serdecznie dziękujemy:)

Gazda - Niemczyk, A. Danielczyk