Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłej wieloletniej nauczycielki naszej szkoły, Pani Barbary Urbańskiej. W naszej pamięci pozostanie jako niezwykle energiczny i charyzmatyczny nauczyciel techniki i plastyki, który z pasją i zaangażowaniem kształcił kolejne roczniki uczniów i niejednokrotnie przysparzał szkole laurów.
Niech odpoczywa w pokoju!