GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

PONIEDZIAŁEK 9.30-12.45

WTOREK 8.00-13.00

ŚRODA 8.00-8.30 ; 9.00- 12.30

CZWARTEK 8.00-9.00 ; 9.30- 12.45

PIĄTEK 8.00-9.00 ; 9.30- 12.00

 

BIBLIOTEKARZ SZKOLNY:

MAGDALENA PROCHOT