Nasza szkoła  w tym roku szkolnym otrzymała sprzęt komputerowy   sfinansowany
w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia  zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
lata 2014-2020.

W pierwszej edycji programu -„Zdalna szkoła” otrzymaliśmy 2 nowe  laptopy,
w drugiej edycji - „Zdalna szkoła II” pozyskaliśmy 5 laptopów poleasingowych.

Otrzymany sprzęt został przeznaczony do wypożyczenia na czas zdalnego nauczania
dla uczniów i nauczycieli.                                       

DZIĘKUJEMY