TERMINY ORGANIZACJI

I STOPNIA WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH.Język polski


09.11.2020r.


godz. 9.00


Język angielski


06.11.2020r.


godz. 9.00


Język niemiecki


26.10.2020r.


godz. 9.00


Matematyka


05.11.2020r.


godz. 9.00


Historia


04.11.2020r.


godz. 9.00


Biologia


29.10.2020r.


godz. 9.00


Geografia


30.10.2020r.


godz. 9.00


Fizyka


27.10.2020r.


godz. 9.00


Chemia


28.10.2020r.


godz. 9.00