1.W ramach poszerzania wiedzy udałyśmy się do kina ‘Świt” na spotkanie z panem Józefem Grabowskim. Byłyśmy zaskoczone, tym co zobaczyłyśmy po drugiej stronie kina. Wielkie projektory i inne urządzenia kinowe, fascynująca opowieść o filmie i kinie- to wszystko niewątpliwie wzbogaciło naszą wiedzę.

 

2.Nasze eksperymenty i poszukiwania udały się. Zrobiłyśmy pokazy dla przedszkolaków, uczniów kl.1a i 2a. Nasz pomysł skłonił dzieci do słuchania, analizy rysowanego i wyświetlanego tekstu oraz przetwarzania go na własny rysunek-obraz.

3. Zrobiłyśmy gazetkę projektu.

 

WNIOSKI

Cele projektu w pełni zostały zrealizowane:

-poszerzyłyśmy wiedzę o kinematografii,

-poznałyśmy ciekawych ludzi, pasjonatów, którzy pokazali nam nieznane dotąd obszary techniki i historii,

-wykorzystałyśmy istniejące urządzenia w nietypowy sposób-nowoczesny projektor i kamera w powiązaniu z tradycyjnym tekstem i rysunkiem,

-rozwinęłyśmy kreatywne myślenie i pomysłowość,

-nasz pomysł może być wykorzystywany jako jedna z metod pracy z tekstem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych wpływająca na atrakcyjność czytanego i analizowanego tekstu.

 

Grupa projektowa publikuje swoje działania na facebooku

Magiczna Latarnia

Projekt „Liga Naukowa-Zdolni z Czechowic-Dziedzic”

 

Maja Semeniuk, Karolina Skapczyk i Kinga Matejko pracujące nad projektem pod kierunkiem pani Agaty Chmielniak zrealizowały kolejne zadania projektowe.

Poszerzyły swoją wiedzę na temat kinematografii, poznały szeroki księgozbiór tematycznie związany z filmem oraz miały okazję wypróbować stare kamery i aparaty fotograficzne w czasie spotkania z panią Katarzyną Majdak.

Przygotowały rekwizyty i prace plastyczne niezbędne do realizacji projektu.

Nawiązały kontakt z twórcami tekstu „Leonard i prawdziwa miłośc”.

Zapoznały się z obsługą i możliwościami sprzętu służącego do realizacji projektu.

Przeprowadzona została symulacja wykorzystania w/w sprzętu.

Przetestowano optymalną konfigurację sprzętu pod kierunkiem pana Janusza Chmielniaka.

 

Grupa projektowa w składzie :

Maja Semeniuk, Kinga Matejko, Karolina Skapczyk

pracuje od września 2019 roku pod opieką Agaty Chmielniak nad projektem którego celem jest:

a. przekazanie uczestnikom wiedzy historycznej z zakresu kinematografii od jej początków aż po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem przełomowych odkryć w tej dziedzinie.

b. rozwinięcie zdolności manualnych w trakcie wspólnej budowy urządzenia do prezentacji wizualnej

c. umożliwienie uczestnikom projektu rozwinięcia zdolności artystycznych podczas opracowywania treści prezentacji

d. rozwinięcie kreatywności podczas wyborów sposobów realizacji projektu.

Nasze działania rozpoczęły się od zapoznania się z historią sztuk wizualnych od magicznej latarni A. Kirchera po współczesne urządzenia multimedialne. Ekipa projektowa wzięła udział w spotkaniu ze znawcą historii urządzeń kinematograficznych, autorem książki „Ewolucja światła” Januszem Chmielniakiem. Uczestnicy poznali ciekawą historię, zobaczyli unikalne eksponaty, poznali zasady ich działania. Kolejnym wydarzeniem był udział w wykładzie w MDK w Piwnicy Muz pt. „Zaginione światło” prowadzonym również przez Janusza Chmielniaka, który wspiera nas w trakcie projektowych działań. Wielką gratką dla nas była projekcja unikalnego filmu z początku XX wieku przy użyciu oryginalnego projektora oraz pokaz rzadko spotykanych szklanych slajdów z historią oświetlenia.

Po takim wstępie mamy pomysły i koncepcję opracowania współczesnego urządzenia, na którym będziemy prezentować tekst psychoedukacyjny. Mamy nadzieję na dalsze ciekawe spotkania i rozwijanie zainteresowań.

Obecnie nawiązujemy kontakt z autorem tekstu Mikołajem Janikiem i ilustratorką Magdaleną Rusek. Pracujemy nad wykorzystaniem tekstu w trakcie prezentacji.