21 marca 2019 r upłynął w naszej szkole pod hasłem

Dzień Nowych Technologii”.

W tym dniu nauczyciele jeszcze częściej niż zwykle wykorzystywali monitory i tablice interaktywne dostępne w szkole.

Podczas różnych zajęć uczniowie korzystali z aplikacji uczących matematyki, plastyki, języka polskiego a nawet zdrowia i aktywności fizycznej.

Zaproponowano uczniom zabawę z LearningApps , QR Code, kołem fortuny czy aplikację komórkową – Kahoot.

Dla młodzieży była to nauka przez świetną zabawę – uczniowie chętniej podchodzili do tablicy ( aktywnej ), wprowadzało się element rywalizacji, wszyscy uczniowie się aktywizowali.

Na zakończenie tak miłego dnia wielu uczniów zajęło się budową i programowaniem robotów Lego Mindstorms NXT 2.0.

Praca z urządzeniami nowej generacji informatycznej pomaga ćwiczyć koncentrację i spostrzegawczość oraz pobudza wyobraźnię. Jest to dobry sposób na powtórkę i utrwalenie wiadomości a także okazja do lepszego zmotywowania uczniów do nauki.

Zapraszam nauczycieli na lekcję otwartą przeprowadzoną w ramach projektu "Aktywna tablica". 
wtorek   8 I 2019 r o godz 11. 45 w sali 202

Katarzyna Gandorska

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

 

  Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

 

   Głównym celem powołania do życia międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i związanych z nią nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.

   Oprócz spotkań dyskusyjnych odbywać się będą również spotkania robocze, w czasie których członkowie sieci uczestniczyć będą w obserwacji zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły w ramach programu „Aktywna tablica”. Każde obserwowane zajęcia zostaną podsumowane na panelu dyskusyjnym, w trakcie którego analizowany będzie ich przebieg z naciskiem na mocne i słabe strony.

   Dzięki tak zorganizowanej współpracy możliwe będzie nie tylko wyciągnięcie wniosków, ale przede wszystkim opracowanie rekomendacji dla dalszej współpracy.

   Każda ze szkół tworzących sieć w ramach programu „Aktywna tablica” wzbogaciła swoją bazę o inne narzędzia pracy. Dzięki temu nauczyciele będą mogli zaobserwować pracę w oparciu o różnorodne narzędzia, tj.:

monitory interaktywne

tablice interaktywne różnego typu – z projektorami krótkoogniskowymi i tradycyjnymi.

 

Sieć współpracy "Czechowice-Dziedzice"

Do realizacji programu Rządowego, w ramach sieci współpracy,  przystąpili nauczyciele z następujących szkół w Czechowicach-Dziedzicach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; koordynator - Joanna Bobiec,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; koordynator - Paulina Chlebek,

Szkoła Podstawowa nr 3;                koordynator - Monika Maciejowska,

Szkoła Podstawowa nr 6;                koordynator - Katarzyna Gandorska,

Szkoła Podstawowa nr 8;                koordynator - Mariola Paluszek,

Katolicka Szkoła Podstawowa;       koordynator - Bartłomiej Nowak.

W ramach WDN uczestnicy sieci będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej tak, aby w następnych miesiącach te nowoczesne narzędzia, o które wzbogaciła się szkoła były w pełni wykorzystane. Chcemy upowszechniać nowe technologie i te zajęcia staną się zajęciami otwartymi.

 

Plan pracy zespołu

opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu

obserwacje zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły

spotkania dyskusyjne – omawianie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę

pisanie sprawozdań ze spotkań

opracowanie scenariuszy do publikacji

założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań )

zamieszczanie informacji na stronie www.czecho.pl oraz stronie Urzędu Miasta o programie i realizacji zadań

 

Harmonogram pracy zespołu

Listopad 2018 

spotkanie organizacyjne, opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu,  przydział zadań, opracowanie harmonogramu

założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań)

Grudzień 2018 

obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 8, 

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

obserwacja zajęć w Katolickiej Szkole Podstawowej,

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Styczeń 2019

obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 6, 

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 8, 

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Luty 2019

obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3, 

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Marzec 2019

obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

obserwacja zajęć w Katolickiej Szkole Podstawowej,

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3, 

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Kwiecień 2019

obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Maj 2019

obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 6, 

spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Podsumowanie działań w ramach "Sieci współpracy Czechowice-Dziedzice".