Grupa uczniów z klasy 2b w składzie: Zuzanna Kormaniak, Olaf Madzia, Oliwia Żmij rozpoczęła realizację dalszych zadań związanych z projektem edukacyjnym „ Liga Naukowa- Zdolni z Czechowic- Dziedzic”. Uczniowie pod opieką pani Beaty Kulak wyruszyli do różnych miejsc na terenie Czechowic- Dziedzic oraz Bestwiny w celu poszukiwania materiałów potrzebnych do realizacji projektu. Uczniowie zwiedzili, między innymi, takie miejsca jak: Kościół św. Katarzyny, Izbę Regionalną w Czechowicach – Dziedzicach, Dworzec Kolejowy, Muzeum Regionalne w Bestwinie. W czasie wypraw uczniowie spotkali się z ciekawymi ludźmi, którzy przybliżyli im czasy, w których żyli ich przodkowie. Zebrane zdjęcia oraz informacje pozwolą grupie projektowej na stworzenie pamiątkowego albumu. Dzięki zakupionym w ramach projektu materiałom naukowym przygotowana zostanie także prezentacja multimedialna.

We wrzaśniu 2019 roku grupa uczniów z klasy 2 b ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego „ Zdolni z Czechowic – Dziedzic, miasta z zapałem” . Celem projektu pod tytułem „Czy odnalazłbym się w świecie moich przodków” ? jest :

1) Rozwijanie u uczniów klasy 2 przynależności regionalnej,

2) Zdobywanie na podstawie różnorodnych źródeł wiedzy o swoim regionie i okolicy

3) Stawianie ucznia w roli poszukiwacza,

4) Współpraca z różnymi instytucjami kulturowymi

5) Próba odpowiedzi na pytanie postawione w temacie projektu.

W pierwszym etapie działań grupy projektowej znalazło się :

gromadzenie materiałów.

zbieranie informacji z różnych źródeł na temat wybranych zabytków w naszym mieście
i okolicy, zapoznanie uczniów z kulturą, sztuką, dawnymi tradycjami,

wyszukiwanie informacji w Internecie, książkach historycznych, przewodnikach, książkach do regionalizmu, tworzenie notatek.

opiekun grupy: Beata Kulak