Przewodniczący - A. Stolarz

Za-ca przewodniczącego - D. Pastuszka

Skarbnik - K. Michalczyk

Sekretarz - A. Bogacka

 

Członkowie - M. Machalica, E. Polok, E. Wizner, P. Adamiec