Rada Pedagogiczna

Dyrektor

Kieloch Katarzyna

 

Vicedyrektor

Gazda-Niemczyk Joanna

 

Edukacja wczesnoszkolna

Karwacka Jolanta

Oczkowska Ilona

Zeman Renata

 

Język polski

Chmielniak Agata

 

Język angielski

Harazin-Panol Agnieszka

 

  

 Matematyka

Gandorska Katarzyna

 

 

Biologia

Kozłowska Magdalena

 

Geografia

Kulak Beata

 

Przyroda

Beata Kulak

 

Historia

Gazda Jolanta

  

Informatyka

Dudek Józef

 Świerkot Barbara

 

Muzyka

Świerkot Barbara

 

Technika

Świerkot Barbara

 

Plastyka

Cieślik Ewa

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Borgieł Małgorzata

 

Religia

Pochopień Bernadeta

Grzegorczyk Elżbieta

 

Doradztwo zawodowe

Harazin-Panol Agnieszka

  

Wychowanie fizyczne

Gazda Michał

 

Pedagog

Gazda-Niemczyk Joanna

Maćkowska Anna

 

Psycholog

Kopeć Monika

 

Świetlica

Chrószcz Teresa 

Katarzyna Kieloch

Beata Kulak

Renata Zeman

Michał Gazda

 

Biblioteka

Prochot Magdalena

 

Przedszkole

Grupa Rybki:

Joanna Brylewska

Regina Miśkowiec-Góra

Grupa Odkrywcy:

Sylwia Adamowicz

Mariola Soczek