Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno

wychowawczych

1 września 2021r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

 

3.

Ferie zimowe:

14 - 27 lutego 2022r.:

lubelskie, łódzkie, podkarpackie,

śląskie, pomorskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022r.

 

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 

6.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych przypadają w następujących terminach:

15 października 2021r,.12 listopada 2021r., 22 grudnia 2021r., 7 stycznia 2022r.,  13 kwietnia 2022r., 2 maja 2022r., 17czerwca 2022, 23 czerwca 2022r.