Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno

wychowawczych

4 września 2023r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

 

3.

Ferie zimowe:

29 stycznia- 9 lutego 2024

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca-2 kwietnia 2024r.

 

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

6.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.