"A do czego nam się ta matematyka przyda, po co się tego uczymy...”

Aby odpowiedzieć na to pytanie nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „(Nie)zwykła matematyka”.

Jego celem jest kształcenie kreatywności i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Opiekunem jest Katarzyna Gandorska