Projekt ,,Zdolni z Czechowic-Dziedzic”

,,Co wiemy o naszym patronie?”

Mikołaje są wśród nas!!! Dziękujemy za prezent dla całej klasy w postaci drukarki. Przyda się do tworzenia naszego projektu.

 

Kolejnym etapem naszej pracy pod kierunkiem p. Ilony Oczkowskiej było przygotowanie elementów składowych naszego lapbooka. Tutaj niezbędna okazała się cierpliwość i znajomość techniki z pogranicza sztuki orgiami oraz znajomość obsługi komputera. Potem analizowaliśmy zebrane materiały, informacje i wybieraliśmy te, które chcemy zaprezentować w naszej pracy.

 


Grupa projektowa klasy 2a w składzie: Natalia Hamerlak, Jakub Haręża oraz Wojciech Piwko pod opieką pani Ilony Oczkowskiej pracuje nad projektem, którego celem jest m.in.: poznanie postaci patrona szkoły, dostrzeganie korzyści jakie przyniosły jego wynalazki, kształcenie kreatywności, kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi.

Do tej pory nasze działania skupiły się na gromadzeniu materiałów dotyczących życia i działalności Ignacego Łukasiewicza. W tym celu m.in. byliśmy częstym gościem biblioteki, korzystaliśmy również ze współczesnych technik poszukiwania informacji na interesujący nas temat. Odwiedziliśmy również Muzeum Regionalne w Bestwinie, gdzie braliśmy udział w prelekcji ,,Od łuczywa do żarówki” poznając funkcjonowanie lampy naftowej oraz jej znaczenie. W planach mamy teraz opracowanie zgromadzonych materiałów w formie lapbooka i prezentacji.